The stories behind the research

כך גילינו את תולעת השני של ישראל

צבע ה”שני” נחשב בעת העתיקה לאחד מהצבעים היוקרתיים ביותר והוא נזכר במקרא לרוב ביחד עם התכלת והארגמן. התנ”ך מבליט את שימושיה של תולעת השני  בפולחן,

read more »

רותם המדבר בטיפול צהבת ילודים בתימן

שימוש מיוחד היה בתימן בצמח בר מקומי כמזור למחלת הצהבת, שם הוא כונה בשם “אצפאר” (צהוב) או “צפר” (צהבת). מסורת ריפוי עתיקה הייתה מסורה במשך

read more »