Nature in the Jewish holidays

השעורה – מניסן לסיון

השעורה במציאות וכסמל במגילת רות כל הקורא את מגילת רות יכול לחוש באוירה החקלאית המפעמת בנוף יהודה של התקופה הישראלית. כרקע לסיפור העלילה משמשות תמונות חיות מחיי האיכר העברי היושב על אדמתו. להרחבה: “השעורה במציאות וכסמל במגילת רות”, על אתר, ב, (תשנ”ו), עמ’ 43 –

קרא עוד »

חג הפסח

איסור אכילת החמץ מהדהד את ההכרעה שנתבקשו אבותינו לקבל במצרים – נגד התרבות השלטת, תרבות לחם החמץ, ובעד התרבות העברית, תרבות לחם העוני   לא ניתן לדעת מתי והיכן בדיוק למדה האנושות להכין את הלחם. הדעה הרווחת, שאינה בהכרח נכונה מבחינה היסטורית, מייחסת את “המצאת

קרא עוד »

ט”ו בשבט

ט”ו בשבט הפך במאות השנים האחרונות כיום המציין את שבחי פירותיה של ארץ ישראל. למעשה בתקופת המקרא מגוון הפירות היה יחסית מצומצם: גפן, זית, תאנה, רימון, תמר, שקד ובאופן מוגבל גם תפוח ואגוז המלך. בעקבות שינויים טכנולוגים שחלו בריבוי העצים (שיטת ההרכבות) בתקופה ההלניסטית רומית

קרא עוד »