מה חדש?

כחל ושרק – עדות לאיפור נשים במערת המפלט מימי מרד בר כוכבא

מחקר משותף חדש לזהר עמר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה באוניברסיטת בר אילן ונעמה סוקניק מרשות העתיקות. במערת האגרות שבמדבר יהודה נמצאו ממצאים רבים מתקופת מרד בר כוכבא ופורסמו ברובם על ידי יגאל ידין. בבדיקה מחודשת של הממצא שערכנו בשנת 2014 נמצאו  כמה גבישים ואבקה

קרא עוד »

השעורה – מניסן לסיון

השעורה במציאות וכסמל במגילת רות כל הקורא את מגילת רות יכול לחוש באוירה החקלאית המפעמת בנוף יהודה של התקופה הישראלית. כרקע לסיפור העלילה משמשות תמונות חיות מחיי האיכר העברי היושב על אדמתו. להרחבה: "השעורה במציאות וכסמל במגילת רות", על אתר, ב, (תשנ"ו), עמ' 43 –

קרא עוד »

סירוס בעלי חיים לצורך פיטום בשר לאור מקורות היהדות

  מחקר חדש המתאר תופעה של סירוס בעלי חיים במשק האדם, בעיקר לפיטום בשר. תופעה זו מתועדת במקורות ההיסטוריים הקדומים וגם בממצא הארכאולוגי.  מאמר מתמקד במקורות היהדות (ויקרא כב, כא-כד). בספרות חז"ל ועד לעת החדשה. אף שהסירוס עצמו הוא אסור, הרי שכמו בכלאים מותר להשתמש

קרא עוד »

מסורות הכשרות של בעלי החיים

מאמר חדש בנושא מסורות הכשרות של בעלי חיים הטהורים בקרב קהילות ישראל במרוצת הדורות. המאמר שיצא בקובץ "עולמות נפגשים" (א' גוטליב עורך) באוניברסיטת בר אילן, סוקר בקצרה כמה מהתמורות שחלו בדרך העברת מסורת כשרותם של בעלי החיים הטהורים בקהילות ישראל לאור ספרות ההלכה לדורותיה. מדובר בכמה מתוצאות

קרא עוד »

חג הפסח

איסור אכילת החמץ מהדהד את ההכרעה שנתבקשו אבותינו לקבל במצרים – נגד התרבות השלטת, תרבות לחם החמץ, ובעד התרבות העברית, תרבות לחם העוני   לא ניתן לדעת מתי והיכן בדיוק למדה האנושות להכין את הלחם. הדעה הרווחת, שאינה בהכרח נכונה מבחינה היסטורית, מייחסת את "המצאת

קרא עוד »

בעקבות שרידיה של מסורת טוויה עתיקה

מחקר זה עוסק בסיבים עדינים דמויי משי, שהופקו בעת העתיקה מצדפה ימית בשם מניפנית אצילה (Pinna nobilis) לצורך אריגת פריטי לבוש יקרי ערך. תופעה זו נזכרה במקורות היסטוריים שונים ולראשונה במקורות חז"ל בשם "צמר חיה שבים". במאמר זה נבקש להציג תופעה מיוחדת זו ובמיוחד להאיר

קרא עוד »